top of page
Logo Bank of Israel 2 color.png
shutterstock_1276620301__.jpg

הפיקוח על הבנקים מתכבד להזמינך למפגש

אמנת 'זמינות פיננסית' בנושא: זוויות נוספות לתופעת האלימות נגד נשים

בית הבנק הבינלאומי

שדרות רוטשילד 42, תל אביב

יום ראשון
12 במרץ 2023
בשעה 11:00

בתכנית:

11:30-11:00 התכנסות

11:40-11:30 ברכות

יאיר אבידן, המפקח על הבנקים
סמדר ברבר-צדיק, מנכ"לית הבנק הבינלאומי
איתן מדמון, מנכ"ל איגוד הבנקים

11:50-11:40 פעילות בנק ישראל לטובת שורדות זנות
אורי ברזני, דובר בנק ישראל

12:00-11:50 מבט אל האתגרים בליווי שורדות זנות
אסנת חיטרון, מטה המאבק לסחר בנשים ובזנות

12:20-12:00 על הסתרה ובושה
מירי בנשלום-דור, מעמותת 'אשה לאישה' מראיינת את אולסיה קנטור, אוצרת אמנות בוותיקן

12:40-12:20 מעגלי השפעה על ילדים
נעמי שניידרמן מנכ"לית עמותת 'אשה לאישה' מראיינת את ד"ר אדהם עבדאללה

13:10-12:40 יישום אמנת זמינות פיננסית: הצלחות ואתגרים
מנחה: ד"ר מרב שמואלי, עמותת 'רוח נשית'
הדיל אבו חבלה, מנהלת מקלט
שירה האוזי, עמותת 'רוח נשית'
חיה שרייבר, בנק מזרחי טפחות

אריאל בר, בתה של רחל אייזנשטדט ז"ל 

הרשמה
הרשמה
bottom of page