top of page
Logo Bank of Israel 2 color.png
Screenshot_20220501-111754_Video Player.jpg

חרבות ברזל

תמיכה בעסקים קטנים

האירוע יתקיים בשידור חי בזום

וובינר הסברה על אפשרויות המימון והפיצויים

יום שלישי
5 בדצמבר 2023
בשעה 18:00

בתכנית:

מתווה להקלות בהלוואות פיננסיות | בנק ישראל 

מתווה הפיצויים לעסקים | רשות המסים

הקרן להלוואות בערבות המדינה לעסקים קטנים ובינוניים | משרד האוצר 

תכנית הלוואות מוניטאריות לטובת העמדת אשראי לעסקים | בנק ישראל

מענה על שאלות

כלי סיוע לעסקים קטנים ובינוניים | הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים

בתכנית
הרשמה

קישור לאירוע ישלח בהודעה בסמוך לאירוע

הרשמה
bottom of page